DSH Zwinger vom Messina

31.05.2015

31.05.2015

31-05-2015
OG Zuchtschau in Bindlach
VV1 Lenny vom Messina, Duncan-Sohn
VV2 Tyson von der Grevener Villa, Duncan-Sohn

Richter Wolfgang Haßgall


Lenny

News